Tiimo

Vilkår og betingelser for brug af Tiimo

Tiimo er en internetbaseret service som hjælper og skaber visuelt overblik for børn med behov for ekstra struktur i hverdagen. På tiimoapp.com oprettes barnets skema, som efterfølgende vil være tilgængeligt på egne registrerede enheder. Indholdet leveres og ejes af Tiimo ApS. Efterfølgende vilkår gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Tiimo. Du skal acceptere vilkårene før du kan benytte servicen.

Abonnement

Første måned af servicen vil altid være en gratis prøveperiode. Ved udløb af prøveperioden træder dit abonnement i kraft og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med vilkårene. Manglende betaling giver Tiimo ret til at deaktivere din profil.

Opsigelse

Abonnementet kan opsiges skiftligt til hello@tiimo.dk. Opsigelsesperioden er løbende måned + den efterfølgende måned. Ved opsigelse ophører adgangen til Tiimo først når abonnementsperioden er udløbet.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af Tiimo. Henvendelse om fortrydelse af køb skal ske skriftligt til hello@tiimo.dk inden der er gået 14 dage fra købsdatoen.

Data

De informationer som kunden indtaster i tjenesten behandles fortroligt og videregives ikke til tredjemand. Alle data tilhører Tiimo. Se Privatlivspolitik for flere oplysninger.

Driftsstabilitet

Tiimo-servicen videreudvikles løbende, og Tiimo forbeholder sig retten til at opdatere og ændre i indholdet. Tiimo tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Tiimos kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Tiimo fraskriver sig enhver form for garanti.

Ansvar

Brugen af Tiimo er på eget ansvar, og Tiimo kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab som måtte opstå pga. manglende adgang til servicen, uanset årsag eller fejl ved denne der kan medføre driftstab, følgeskader, tab af data eller andre indirekte tab. Tiimo gør sit bedste for at undgå datatab eller at uvedkommende får kendskab til data. Al data gemmes i en sikker sky, og forbindelsen er krypteret for at forebygge at uvedkommende får adgang til data. Tiimo er endvidere ikke ansvarlig for problemer som måtte opstå pga. forhold uden for Tiimos kontrol. Det gælder fx strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, virus eller anden form for force majeure.

Datasikkerhed

Når du opretter dig i Tiimo, udfyldes navn og/eller firmanavn, e-mail og eventuelt telefonnummer. Disse oplysninger vil blive gemt med henblik på at kunne tilbyde dig den bedst mulige service. Ved indgåelse af et abonnement vil dine betalingsoplysninger blive opkrævet. Disse vil blive gemt og benyttet til at opkræve betaling for brugen af Tiimo indtil abonnementet ophører. Kunden accepterer at Tiimo er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling, drift og opbevaring af data. Disse leverandører kan være placeret uden for Danmark. Alle data tilhører Tiimo.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere i disse vilkår og betingelser. Vi forbeholder os også retten til prisændringer med minimun 30 dages varsel. Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer via e-mail.

Sidst opdateret d. 21/3-2018

© 2018 Tiimo ApS | CVR: 36904089
Titangade 11, 2200 København N