Forskning med Aalborg Universitet

Tiimo har i øjeblikket et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet om effekten af Tiimo hos børn, her særligt med fokus på muligheden for at måle på sit humør gennem dagen. På den måde kan forældre og støttepersoner få større indsigt i barnets daglige behov og udfordringer, samt potentielle løsninger hertil. Studiet forventes udgivet i første halvdel af 2019.

Udviklet sammen med familier og eksperter

Tiimo er designet og udviklet i samarbejde med over 50 familier og eksperter, og har gennemgået test i både skole og privat sammenhæng for børn og unge med ADHD, hjerneskade og andre kognitive udfordringer. Tilbagemeldingerne er meget positive og vidner om mere rolige, mere selvstændige og mere glade børn.

Tiimo har vist at have en positiv effekt på menneskers selvhjulpenhed i relation til behovet for støtte og vejledning i dagligdagen - og kan tilmed være med til at reducere stress og konflikter. Det er muligt fordi Tiimo er bygget på evidensbaserede metoder og kombinerer struktur, tidsstyring, ikoner og påmindelser i én samlet løsning.

Disse metoder har været videnskabeligt anerkendte og brugt i mange år, men hidtil kun eksisteret hver for sig som analoge redskaber eller dyre digitale løsninger. Herunder kan nævnes simple kalendere, piktogrammer, Time Timer og Boardmaker.

Tiimo er det hele og meget mere på samme tid - baseret på den nyeste teknologi.

Anbefalet af Socialstyrelsen

Tiimo er skrevet ind i den nationale handleplan for ADHD, under indsatser målrettet velfærdsteknologiske løsninger for mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser.

“Mennesker med ADHD kan have gavn af velfærdsteknologiske løsninger til b.la. planlægning af hverdagen og afstressning. Tiimo kan også understøtte kommunikation, socialt samspil og deltagelse i samfundslivet. I slutrapporterne fra to af initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 – 2015 konkluderes det, at velfærdsteknologi har stort anvendelsespotentiale til borgere med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD.”
Kilde: Socialstyrelsen,
National ADHD-handleplan

Laver du research der kunne være relevant for Tiimo? Så kontakt os gerne.

Skriv til os
Tiimo user beside his mother in a research environment

© 2020 Tiimo A/S | CVR: 36904089
Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K