Tiimo

Privatlivspolitik

Hvad kan jeg læse om på denne side?

Hos Tiimo indsamler og anvender vi personoplysninger om vores brugere.

Formålet med denne databeskyttelsespolitik er at give dig en letforståelig forklaring på, hvilke personoplysninger vi har om dig, hvordan vi anvender dine personoplysninger, hvornår de indsamles og hvorfor vi gør det. Ligeledes vil du i vores databeskyttelsespolitik kunne gøre dig bekendt med de rettigheder, som du har i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Databeskyttelsespolitikken vil løbende blive opdateret, således at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og tilpasset den måde, hvorpå vi driver vores forretning.

Hvem behandler dine oplysninger?

Tiimo ApS er overordnet dataansvarlig for, at dine personoplysninger opbevares sikkert og behandles på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde. Vi benytter tredjeparts leverandører til eksempelvis it-opgaver, og vil sørge for at disse også altid lever op til den gældende lovgivning på området. Det kan være, at en leverandør har dele af deres produkter og/eller services i et land udenfor EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine oplysninger derfor overføres udenfor EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine oplysninger indenfor EU, også anvendes på de oplysninger, der overføres udenfor EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige sikre, uanset om de behandles indenfor EU eller i et tredjeland. Ønsker du at vide mere, kan du kontakte hello@tiimo.dk.

Hvordan behandler vi dine oplysninger og til hvilke formål?

Når du er kunde hos Tiimo, registrerer du dig med navn, emailadresse, og i tilfælde af køb eller leje af hardware også adresse og telefonnummer. Disse oplysninger bliver anvendt til at give dig en god brugeroplevelse samt at kunne levere den løsning, du har bestilt. Samtidig registreres mail-adressen, så vi kan kontakte dig ifm. nye opdateringer og tiltag hos Tiimo. Når du opretter et abonnement hos Tiimo registreres dine betalingsoplysninger, dette er alene med det formål, at der kan gennemføres betaling af dit abonnement indtil dette opsiges. Det vil med andre ord sige, at vi kan levere den bestilte tjeneste, og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at opsige dit tiimo-abonnement.

Hvad er det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger?

Grundlaget for, at tiimo behandler dine personoplysninger, er din tilmelding til at benytte tiimo-platformen, og dit samtykke til Tiimos vilkår ved aftaleindgåelse. Det juridiske grundlag er derfor, at Tiimo opfylder en aftale med dig om at kunne benytte Tiimo, som kunde. Aftalen indgås ved oprettelsestidspunkten, når du accepterer Tiimos vilkår.

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Tiimo videregiver ikke dine personoplysninger til brug for formål, der ikke er relateret til administration og anvendelse af Tiimo-platformen.

Oplysninger kan i nogle tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og administration af betalinger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Hvor længe opbevarer Tiimo dine personoplysninger?

Tiimo opbevarer dine personoplysninger, så længe du har et aktivt tiimo-abonnement og i op til to år efter, at du har lukket dit tiimo-abonnement. Herefter bliver dine personoplysninger slettet.

Hvad er dine rettigheder? Du har følgende rettigheder:

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, Tiimo behandler om dig. Hvis du ønsker at få dine personoplysninger udleveret i elektronisk format, skal du rette henvendelse til Helene Nørlem på hln@tiimo.dk.

Du har ret til at få berigtiget forkerte personoplysninger.Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du til at sende os en skriftlig henvendelse, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Du har ret til at blive slettet som indehaver af et Tiimo-abonnement. Tiimo opbevarer dine personoplysninger, så længe du har et aktivt tiimo-abonnement og i op til to år efter, at du har lukket dit tiimo-abonnement. Herefter bliver dine personoplysninger slettet. Personoplysningerne vil ikke blive anvendt til formål, der er uforenelige med formålet beskrevet ovenfor.

Du har ret til at få blokeret/begrænset for anvendelsen af dine personoplysninger til fremadrettet brug, det gør du ved at afmelde dit Tiimo-abonnement.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan tilgå og trække dine personoplysninger ud ved at skrive til hln@tiimo.dk.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på hln@tiimo.dk.

Du har ret til at indbringe en klage over Tiimos behandling af dine personoplysninger for Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed for behandling af persondata. Se kontaktinfo nedenfor.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Hvem kan man ellers kontakte?

Tiimo ApS
Titangade 11.
2200 København N

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Sidst opdateret d. 18/7-2018

© 2018 Tiimo ApS | CVR: 36904089
Titangade 11, 2200 København N